Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Humanistycznych

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 08:00:00 do 2018-09-01

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunkówhumanistycznych  do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego (w systemie IRK UKSW).

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w 2017 roku otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A. Oznacza to, iż WNH jest wiodącą w Polsce jednostką badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk humanistycznych. Kategoria A to gwarancja nauki na najwyższym poziomie.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy lektora języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych i  dzieci. Zajęcia pozwalają nabyć umiejętność uczenia języka polskiego tylko po polsku od pierwszej lekcji, bez konieczności używania języka pośredniego.

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitacje lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz możliwość poprowadzenia samodzielnych zajęć z języka polskiego jako obcego (łącznie 16 godzin).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej pisanej w grupach 3-5 osobowych oraz egzaminem polegającym na rozmowie z komisją egzaminacyjną na wybrany i przygotowany wcześniej przez studenta temat.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota i niedziela).

 

* * *

Przebieg procesu rekrutacji:

1. Rejestracja w systemie IRK UKSW (podyplomowe.uksw.edu.pl) do 30 września 2018.

2. Złożenie (również do 30 września 2018) stosownych dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ul. Dewajtis 5, domek nr 3, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00):

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK;
  • jedno zdjęcie ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne)
  • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji (kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów) odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Jej termin zostanie podany po 30 września 2018.

Na studia podyplomowe przyjęte zostaną tylko osoby, które ukończyły studia wyższe. Minimalna liczba słuchaczy konieczna do uruchomienia studiów to 20 osób.

Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna. Prosimy nie opłacać pierwszego semestru przed zakończeniem rekrutacji.

Koszt wynosi 1900,00 zł za semestr (3800,00 zł za rok).

 

Więcej informacji: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/podyplomowe

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63 - pon.-pt. od 8:00 do 15:00). Sekretariat prowadzi p. Paulina Boguta-Miller.

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia wyższe.

Terminy egzaminów

Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone mailowo i na stronie SJiKP po 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona Szkoły: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/ Wyniki zostaną także rozesłane mailem do kandydatów.

Wysokość czesnego

1900,00 zł za semestr (3800,00 zł za rok)