Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


   powrót
Nazwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studia (45)   Jednostki prowadzące studia (15) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Akademicki Kurs Typografii Kurs zaoczne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną podyplomowe zaoczne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) podyplomowe zaoczne
Kanoniczna praktyka sądowa Kurs zaoczne
Kurs "Studium Mariologii" Kurs zaoczne
Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu podyplomowe zaoczne
Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego Kurs zaoczne
Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia podyplomowe zaoczne
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Biblijno-pastoralne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej podyplomowe zaoczne
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Mariologii podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Logopedyczne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Teologii podyplomowe zaoczne
Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych Kurs zaoczne
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży podyplomowe zaoczne
Sądownictwo i administracja w Kościele podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe - Matematyka podyplomowe zaoczne
razem: 45
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce