Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


   powrót
Nazwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studia (25)   Jednostki prowadzące studia (15) 
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną podyplomowe zaoczne
Kanoniczna praktyka sądowa Kurs zaoczne
Kurs Studium Mariologii Kurs zaoczne
Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego Kurs zaoczne
Podyplomowe Studia Biblijno-pastoralne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Mariologii podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Teologii podyplomowe zaoczne
Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych Kurs zaoczne
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży podyplomowe zaoczne
Sądownictwo i administracja w Kościele podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe - Matematyka podyplomowe zaoczne
Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe Edukacja Włączająca podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe Filozofii i Etyki podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień podyplomowe zaoczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą podyplomowe zaoczne
Trzeci cykl Prawa Kanonicznego (kurs dla doktorantów) Kurs dzienne
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym podyplomowe zaoczne
razem: 25
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce