Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


   back
Name Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studies (27)   Units conducting studies (13) 
 
 page 1/2 2
next
Name of studies Type of studies System of studies
Akademicki Kurs Typografii Kurs part-time (extramural)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) postgraduate part-time (extramural)
Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia postgraduate part-time (extramural)
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studium Logopedyczne postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studium Teologii postgraduate part-time (extramural)
Sądownictwo i administracja w Kościele postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe - Matematyka postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe Filozofii i Etyki postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe Geoinformatyka i geostatystyka postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne postgraduate part-time (extramural)
Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych w Kościele postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe Organizacja Wystaw i Wydawnictw w Muzeach postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli postgraduate part-time (extramural)
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe Zarządzanie Zbiorami i Instytucją Muzealną postgraduate part-time (extramural)
- postgraduate part-time (extramural)
- postgraduate part-time (extramural)
Postgraduate Contemporary Editing Study postgraduate part-time (extramural)
Postgraduate Studies in Theology of the Apostolate and the Theology of Consecrated Life   part-time (extramural)
total: 27
 page 1/2 2
next

Search
more information on search