Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


   back
Name Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studies (30)   Units conducting studies (14) 
 
 page 1/2 2
next
Name of studies Type of studies System of studies
Akademicki Kurs Typografii Kurs part-time (extramural)
Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science postgraduate part-time (extramural)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) postgraduate part-time (extramural)
Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie life science postgraduate part-time (extramural)
Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia postgraduate part-time (extramural)
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika postgraduate part-time (extramural)
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rejestracja dodatkowa) postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studium Logopedyczne postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych postgraduate part-time (extramural)
Podyplomowe Studium Teologii postgraduate part-time (extramural)
Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym postgraduate part-time (extramural)
Sądownictwo i administracja w Kościele postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe - Matematyka postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze postgraduate part-time (extramural)
Studia Podyplomowe Ewaluacja skierowana na rozwój postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe Filozofii i Etyki postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne postgraduate part-time (extramural)
Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych w Kościele postgraduate part-time (extramural)
Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli postgraduate part-time (extramural)
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą postgraduate part-time (extramural)
Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej postgraduate part-time (extramural)
- postgraduate part-time (extramural)
total: 30
 page 1/2 2
next

Search
more information on search