Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


   powrót
Nazwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studia (40)   Jednostki prowadzące studia (14) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Organizacja Wystaw i Wydawnictw w Muzeach podyplomowe zaoczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zbiorami i Instytucją Muzealną podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Teologii podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego podyplomowe zaoczne
Akademicki Kurs Typografii Kurs zaoczne
Sądownictwo i administracja w Kościele podyplomowe zaoczne
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze podyplomowe zaoczne
Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe "360 stopni w marketingu społecznym" podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych podyplomowe zaoczne
Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science podyplomowe zaoczne
Skuteczna komunikacja w nowych mediach podyplomowe zaoczne
Szkoła kreatywnych liderów podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Logopedyczne podyplomowe zaoczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą podyplomowe zaoczne
Studia Podyplomowe Ewaluacja skierowana na rozwój podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Etyki podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego   zaoczne
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zaoczne
razem: 40
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce