Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


   powrót
Nazwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studia (40)   Jednostki prowadzące studia (14) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Akademicki Kurs Typografii Kurs zaoczne
Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science podyplomowe zaoczne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) podyplomowe zaoczne
Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie life science podyplomowe zaoczne
Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych podyplomowe zaoczne
Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia podyplomowe zaoczne
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika podyplomowe zaoczne
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rejestracja dodatkowa) podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Etyki podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej podyplomowe zaoczne
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Mariologii podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego   zaoczne
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Logopedyczne podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych podyplomowe zaoczne
Podyplomowe Studium Teologii podyplomowe zaoczne
Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym podyplomowe zaoczne
Sądownictwo i administracja w Kościele podyplomowe zaoczne
Skuteczna komunikacja w nowych mediach podyplomowe zaoczne
Studia podyplomowe - Matematyka podyplomowe zaoczne
razem: 40
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce