Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie life science

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-08 do 2017-07-14 23:59:59

Limit miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

Adresaci:

Studia podyplomowe „Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie Life science” przeznaczone są dla absolwentów studiów na kierunkach biologicznych/ biotechnologicznych/ chemicznych/medycznych/farmaceutycznych/ bioinformatycznych, którzy pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie marketingu, reklamy i zarządzania w dziedzinie Life science.

Zakładane efekty kształcenia: 

Uczestnicy studiów poprzez wykłady (122 godziny) i zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty; łącznie 98 godzin) uzyskają kwalifikacje przydatne w pracy w firmach zajmujących się produkcją i/lub dystrybucją sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych stosowanych w badaniach z obszaru biologii/ biotechnologii/ analityki medycznej itp.

Autorami programu i wykładowcami są profesorowie Uczelni i eksperci pracujący w firmach reprezentujących branżę Life science. Program był opiniowany przez studentów oraz członków Rady Biznesu Wydziału Biologii
i Nauk o Środowisku UKSW.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Zajęcia: w piątki (po 17:00), soboty i niedziele; 1-2 razy w miesiącu

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 218 (w tym 96 godzin zajęć praktycznych  w formie warsztatów
czy ćwiczeń).

Warunek ukończenia:

uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem do indeksu i zdanie egzaminu kończącego studia.

MODUŁY KSZTAŁCENIA

Podczas studiów przekazane zostanie wiedza i doświadczenie w ramach następujących modułów kształcenia:

 

            MODUŁ                                             PRZEDMIOTY

1. Wiedza ogólna
 • Znaczenie marketingu w strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem branży Life science
 • Zarządzanie produktem branży Life science; techniki sprzedaży i negocjacje
 • Strategie dystrybucji; strategie promocji
 • Modele komunikacji marketingowej, kanały dotarcia do klienta, analiza procesu decyzyjnego klienta
 • Strategie marketingowe w zakresie produktu/ usługi/ promocji
  (ze szczególnym uwzględnieniem rynku Life science
 • Marketing B2C, B2B, Mix
 • Plan marketingowy; Programy lojalnościowe
 • Prawne i etyczne uwarunkowania marketingu
2. Charakterystyka rynku Life science
 • Segmentacja rynku Life science
 • Marketing krajowy i międzynarodowy
  w obszarze Life science
 • Marketing w obszarze Life science: specyfika, grupy odbiorców, optymalizacja strategii

3. Badania marketingowe

 • Badania marketingowe: definicja
  i zakres, narzędzia
 • Badania marketingowe: analiza
  i interpretacja wyników
 • Badania marketingowe: rodzaje
  i metodologia w zależności od tematu  (segmentacyjne, U&A, wizerunkowe, satysfakcji)
 • Warsztat: Projektowanie i realizacja badania marketingowego
4. Nowoczesny marketing
 • Obecne trendy w komunikacji marketingowej na świecie
 • Marketing internetowy, media MIX
 • Działania promocyjne: SEO/ SEM/ PPC
 • Kampanie marketingowe, komunikacja marki w mediach społecznościowych
 • Marketingowe kampanie mobilne

5. Kreatywność
w marketingu

 • Kreatywność jako wynik działania czynników społecznych
 • Wpływ czynników osobowych
  i biologicznych na kreatywność
 • Metody badawcze poziomu kreatywności
 • Techniki stymulujące wyzwalanie kreatywnych pomysłów

6. Marka

 • Budowanie świadomości marki (ang. branding), szczególnie na rynku Life science
 • Budowanie wizualnej tożsamości marki, szczególnie na rynku Life science
 • Tożsamość marki a tożsamość firmy
 • Zarządzanie marką, pozycjonowanie, repozycjonowanie
 • Budowanie lojalności klientów, szczególnie na rynku Life science

7. Kampanie reklamowe

 • Reklama: mechanizmy psychologiczne, rola nastroju i emocji
 • Psychologiczne oddziaływanie reklamy, postawy odbiorców, szczególnie na rynku Life science
 • Styl dyskursu reklamowego
 • Użyteczność mediów w kampanii reklamowej
 • Reklamy radiowe, presowe, telewizyjne, internetowe: planowanie, kompozycja; przydatność dla rynku Life science
 • Agencje reklamowe – przygotowanie, organizacja i realizacja projektu
 • Elementy formalno-prawne kampanii medialnej: umowa, licencja, prawa autorskie, kosztorys, harmonogram
8. Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania, z uwzględnieniem specyfiki branży Life science
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie: systemy informacyjne

Szczegółowy program dostępny tutaj: http://www.wbns.uksw.edu.pl/node/549