Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-19 do 2017-12-23

Limit miejsc

30

Opis

Studia podyplomowe adresowane do pracowników administracji publicznej, na poziomie urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zajmujący się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiska. W projekcie istotnym jest, aby uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznali się z najnowszymi technologiami pozyskiwania danych o stanie środowiska, a następnie potrafili pozyskaną wiedzę empiryczną wykorzystać w mediacjach w sytuacjach konfliktowych, powstałych na podłożu ochrony środowiska. Studia składają się z dwóch dużych bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmuje przedmioty z obszaru technologii zbierania danych o środowisku. Drugi blok dotyczy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych na tle ochrony środowiska oraz negocjacji ekologicznych. W bloku pierwszym proponujemy zajęcia dotyczące: monitoringu stanu glebowego, monitoringu powietrza oraz wód płynących, metod monitoringu fauny oraz sposobów czynnej ochrony gatunkowej. Każde zajęcia obejmują krótką część wykładową oraz zasadniczą ćwiczeniową. Ćwiczenia prowadzone będą w grupach 15 osobowych w laboratoriach specjalistycznych (toksykologii, biologii behawioralnej, ekologii gleby, antropologii biologicznej). Ponadto planujemy w ramach ćwiczeń terenowych wyjazd studentów na "warszawskie obszary" Wisły, studyjny wyjazd do Kobylnicy, oraz wyjazd do Kampinoskiego Parku Narodowego. Drugi blok zajęciowy obejmuje przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami negocjacyjnymi. Zajęcia te mają charakter zarówno wykładowy, jak i treningowy. W razie pytań proszę się kontaktować z organizatorami: Instytut Ekologii i Bioetyki, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 211 tel. 22 56 96 801 e-mail: eko@uksw.edu.pl