Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Szkoła kreatywnych liderów

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry Prowadzący: prof. UKSW Norbert Maliszewski

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-11-30

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

 

Dzisiejsza rzeczywistość społeczna to nieustanna zmiana, do której trzeba się adaptować. Taka sytuacja wymaga nowych umiejętności zarządzania projektami i prowadzenia zespołów: większej zwinności, kreatywnej adaptacji do zmiany i nieustannego poszukiwania pomysłów na innowacje. Wiele firm stoi obecnie w obliczu konieczność transformacji na nowy typ zarządzania, poszukując narzędzi i metod zmiany struktur, polepszania współpracy w zespołach.
Celem studiów jest rozwój umiejętności nowego typu  lidera, prowadzącego do innowacji.  Organizacje stoją dziś przed wyzwaniem zmiany swoich sposobów zarządzania, odejścia od struktur hierarchicznych na rzecz współpracy, zwinności,  tworzenia rozwiązań w zmiennej, nieprzewidywalnej przyszłości. Kreatywność jeszcze nigdy nie była tak ważną kompetencją, rozwijaną nie tylko na szczeblu pracowniczym, ale wkomponowaną w całe kultury organizacji. 
Nowy typ lidera nie tylko dba o działanie zespołu, ale przede wszystkim o wartość biznesową i rynkową produktów, które wymagają nieustannej innowacji.

 

Dzisiejsza rzeczywistość społeczna to nieustanna zmiana, do której trzeba się adaptować. Taka sytuacja wymaga nowych umiejętności zarządzania projektami i prowadzenia zespołów: większej zwinności, kreatywnej adaptacji do zmiany i nieustannego poszukiwania pomysłów na innowacje. Wiele firm stoi obecnie w obliczu konieczność transformacji na nowy typ zarządzania, poszukując narzędzi i metod zmiany struktur, polepszania współpracy w zespołach.

Celem studiów jest rozwój umiejętności nowego typu  lidera, prowadzącego do innowacji.  Organizacje stoją dziś przed wyzwaniem zmiany swoich sposobów zarządzania, odejścia od struktur hierarchicznych na rzecz współpracy, zwinności,  tworzenia rozwiązań w zmiennej, nieprzewidywalnej przyszłości. Kreatywność jeszcze nigdy nie była tak ważną kompetencją, rozwijaną nie tylko na szczeblu pracowniczym, ale wkomponowaną w całe kultury organizacji. Nowy typ lidera nie tylko dba o działanie zespołu, ale przede wszystkim o wartość biznesową i rynkową produktów, które wymagają nieustannej innowacji.

RAMOWY PROGRAM

I WEEKEND
Integracja kreatywna. Historie prowadzenia innowacyjnych projektów

Poznanie się uczestników, zbudowanie społeczności studencko-biznesowej (tak, aby zacieśnić współpracę i wymianę doświadczeń uczestników). Historie innowacyjnego zarządzania zespołami opowiedziane przez osobowości ze świata kreatywnych biznesów (creative businessess).

II WEEKEND
Proces kreatywny i jego specyfika na przykładzie myślenia projektowego (Design Thinking)

Design Thinking to metoda kreatywnego projektowania rozwiązań, pozwalająca zmienić sposób myślenia z „organizacjo- centrycznego” na „klient-centryczne”. Myślenie projektowe (design thinking) jest jedną z kluczowych kompetencji, potrzebnych organizacjom. Service Design Thinking to odmiana dedykowana projektowaniu usług. Celem zajęć jest indywidualne doświadczenie procesu kreatywnego i jego wielobarwności, przełamywanie barier kreatywności, pozwolenie na błąd, by zrozumieć perspektywę zespołów, które lider prowadzi, wiedza o specyfice i psychologii procesu kreatywnego.

III WEEKEND
Prowadzenie zespołów do kreatywnych rozwiązań (Leading for creativity)

Celem zajęć jest budowanie kreatywnych zespołów oraz wspieranie ich w procesie twórczego rozwiązywania problemów. Praca wg koncepcji Leading for Creativity IDEO. Uczestnicy poprzez doświadczenie w eksperymentach pracują nad rozwojem własnych mocnych stron w prowadzeniu, tworzeniu warunków do twórczego rozwiązywania problemów w grupie. Celem zajęć jest uświadomienie swoich mocnych stron, poznanie podejścia do budowania kreatywnych zespołów opartego na wartościach. 

IV WEEKEND
Psychologia osobowości kreatywnego menadżera (MBTI)

Dzięki uczestnictwu w warsztach na bazie kwestionariusza osobowości MBTI uczestnicy poznają swoje mocne strony jako lidera oraz siłę płynącą z różnorodności w zespole. Oprócz autorefleksji zdobędą wiedzę jak budować efektywne zespoły w oparciu o kluczowe kompetencje.

V WEEKEND
Kompetencje społeczne lidera - transformacyjna obecność (Transformational Presence)

Dwudniowy trening uważności i pracy nad zmianą w podejściu Alana Seala oraz teorii ULAB rozwijanej przez Massachusetts Institute of Technology. Celem jest rozwijanie nowych kompetencji lidera: empatia, uważność, umiejętność dostrzegania możliwości. 

VI WEEKEND
Innowacyjne Kultury Organizacji (Turkusowe Organizacje i Innovation Lab)
A: Turkusowe Organizacje - koncepcja firm bez szefów
Na świecie rozwija się nowy typ organizacji firmy, gdzie nie ma szefów. Pracownicy, dzięki współpracy, sami stawiają sobie cele i sami sobą zarządzają. Koncepcja „Turkusowych organizacji” (patrz: Frederica Laloux, 'Pracować inaczej") staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Istotą sukcesu tego typu firmy jest samoorganizacja pracowników, którzy dążą do wspólnego celu. Każdy czuje się współodpowiedzialny i współdzieli wartości firmy. Celem zajęć jest praca nad zaufaniem wobec pracowników, zrozumienie siły współpracy i koncentracji na wspólnym celu, poznanie nowej formy budowania kultury organizacji.

B: Innovation Lab - komórka do zadań specjalnych w korporacji 
Coraz częściej wielkie organizacje dedykują specjalne komórki (Innovation Lab) do budowania innowacji w sposób „zwinny”. Komórki takie często mają zupełnie inną kulturę, są inaczej zarządzane. Ten dzień poświęcony jest dobrym praktykom tworzenia takich zespołów wewnątrz firmy. Celem zajęć jest poznanie sposobu na budowanie warunków do rozwoju innowacji w organizacji.

VII WEEKEND
Nowe pokolenia, nowe podejścia do budowania organizacji (Customer Experience)
A: Millenialsi i ich specyfika

Milenialsi wchodzą na rynek z całą swoją specyfiką sposobu pracy, łączenia pracy z życzenim prywatnym, szukania własnych ścieżek. Poznanie ich specyfiki w kontekście liderowania zespołów kreatywnych ma ogromne znaczenie.

B: Customer Experience – nowe podejścia do budowania organizacji
Wyzwaniem współczesnych innowacji jest dostarczanie wartości klientowi tak aby budować jego unikalne doświadczenie. Dlatego poznanie narzędzi badania potrzeb klienta, oraz sposobów projektowania doświadczeń klienta jest ważnym elementem pakietu wiedzy lidera kreatywności.

VIII WEEKEND
Narzędzia zarządzania zwinnymi projektami (Agile, Sprint)

Słuchacze poznają specyfikę zwinnego zarządzania w metodyce Agile i zastosowania go do projektów kreatywnych i codziennej pracy zaspołów. Doświadczą narzędzi tej metody i poznają mocne strony. 

IX WEEKEND
Trendy i nowe modele działań biznesowych (Future Thinking)

Future Thinking - warsztaty szukania rozwiązań poprzez zanurzenie w przyszłości. Wykorzystując mega trendy i wizję przyszłości projektujemy teraźniejszość
Trendy i nowe modele biznesowe - na zajęciach przedstawione będą kluczowe trendy w rozwoju biznesów oraz nowe modele biznesowe, które się pojawiają wraz z nimi. Wprowdzony zostanie Biznes Model Canvas (Osterwlder) jako narzędzie pozwalające budować nowe biznesy oraz kreatywnie zmieniać ich modele biznesowe.

X WEEKEND
Psychologia twórczości

XI WEEKEND
Prowadzenie warsztatów twórczego rozwiązania problemów
Elementem pracy z zespołem są warsztaty czy burze mózgów. Istotne jest aby potrafić zaprojektować ich scenariusz i facylitować przebieg tak aby wzmacniać warunki do kreatywnej pracy. Na zajęciach studenci zdobędą konkretne umiejętności projektowania warsztatów kreatywnych oraz ich prowadzenia.

XII WEEKEND
Praca dyplomowa

Po 11 tygodniach spotkań z praktykami – najwyższa pora na prezentację przygotowanych kampanii i podsumowanie zajęć.

Zasady kwalifikacji

 

Kreatywne zarządzanie (Cretive Leadership)  to sposób na budowanie środowiska i warunków do twórczego rozwoju oraz innowacyjnego działania zespołów i organizacji. To rozwój empatii, umiejętności współpracy w różnorodnych zespołach, podejmowania decyzji w warunkach niepewności. 
Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć menadżerów nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia;
b) życiorys;
...
(liczba słów w pełnym opisie: 537)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

5000 zł płatna jednorazowo lub w 4 ratach