Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Studia podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-10-30

Limit miejsc

100

Język wykładowy

polski

Opis

Główne założenia i cele: zapoznanie słuchaczy z integralnie ujmowaną problematyką relacji międzyosobowych i ich uwarunkowań, funkcjonowania w rolach społecznych; budowania właściwych postaw społecznych i bliskich więzi interpersonalnych w rodzinie, w szkole, w zakładach pracy itp.; zapoznanie słuchaczy z problematyką zdrowia, uzależnień i profilaktyki umożliwiające przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych.

SPRIiPU oferują, oprócz wykładów obejmujących problematykę dotyczącą tych dwóch aspektów, także warsztaty pozwalające na nabycie, czy pogłębienie umiejętności interpersonalnych, wspieranie rozwoju osobistego, czy rozwoju wychowanków, autoprezentacji, integrującego rozwiązywania konfliktów, strategii radzenia sobie ze stresem, rozwijania inteligencji emocjonalnej, usuwania zranień z okresu dzieciństwa przeżywanego w rodzinie dysfunkcyjnej oraz metod pracy z dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi i współuzależnionymi i ich rodzinami.

W ramach Studium prowadzone są także zajęcia umożliwiające zapoznanie uczestników z wybranymi programami oddziaływań prozdrowotnych i profilaktycznych stosowanych w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności tworzenia własnych programów profilaktycznych.

Na Studia Podyplomowe zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji i relacji międzyosobowych w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy oraz osoby zainteresowane pracą prozdrowotną i profilaktyczną w szkołach, placówkach wychowawczych, gminach, w zakładach pracy.

Więcej informacji TUTAJ

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK;
  • jedno zdjęcie ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne);
  • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 

Kierownik studiów: prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Sekretariat: dr Paweł Kwas

Adres Sekretariatu:
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1426
01-938 Warszawa
e-mail: relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl
 
Informacji udzielamy w dniach i godzinach pracy Sekretariatu pod numerem telefonu: 22 569 96 24   
 

Sekretariat jest czynny w następujące dni:

wtorek: 10:00 - 14:00 (dyżur telefoniczny: 576 891 966)
środa:   09:30 - 13:30 
czwartek: 10:00 - 14:00 (dyżur telefoniczny: 576 891 966)
oraz w trakcie zjazdów w:
sobota: 08:45 - 13:30
niedziela: 12:30 - 15:30