Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Humanistycznych

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-23 08:00:00 do 2018-10-30

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunków filologicznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego (w systemie IRK UKSW).

Program obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitację lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz samodzielne praktyki glottodydaktyczne.

Celem studiów jest przygotowanie osób o wykształceniu filologicznym do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych.

W trakcie zajęć uczestnik pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotną częścią programu jest zapoznanie słuchacza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Część programu została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.

* * *

Przebieg procesu rekrutacji:

1. Rejestracja w systemie IRK UKSW (podyplomowe.uksw.edu.pl) do 30 września 2018.

2. Złożenie (również do 30 września 2018) stosownych dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ul. Dewajtis 5, domek nr 3, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00):

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK;
  • jedno zdjęcie ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne)
  • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji (kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów) odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Jej termin zostanie podany po 30 września 2018.

Na studia podyplomowe przyjęte zostaną tylko osoby, które ukończyły studia wyższe. Minimalna liczba słuchaczy konieczna do uruchomienia studiów to 20 osób.

Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna. Prosimy nie opłacać pierwszego semestru przed zakończeniem rekrutacji.

Koszt wynosi 2100,00 zł za semestr (4200,00 zł za rok).

 

Więcej informacji: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/node/111

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63 - pon.-pt. od 8:00 do 15:00). Sekretariat prowadzi p. Paulina Boguta-Miller.

Zasady kwalifikacji

1. Ukończona filologia (polska lub obca). 2. W przypadku cudzoziemców - przedłożenie certyfikatu języka polskiego na poziomie C2.

Terminy egzaminów

Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone mailowo i na stronie SJiKP po 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona Szkoły: http://polish.wnh.uksw.edu.pl/ Wyniki zostaną także rozesłane mailem do kandydatów.

Wysokość czesnego

2100,00 zł za semestr (4200,00 zł za rok)