Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Humanistycznych

Akademicki Kurs Typografii

Rodzaj studiów: Kurs System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-20 12:00:00 do 2017-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Część I AKT-u skoncentrowana na składaniu tekstów odbywa się w semestrze zimowym, czyli od października do lutego. Trzon kursu oparty jest o zajęcia teoretyczno-warsztatowe, skoncentrowane na zagadnieniach związanych ze składaniem tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem typografii książek. Omawiane i wdrażane są także aspekty typografii gazet i czasopism, typografii reklamowej i akcydensowej, semantyki i kultury języka. Zajęcia prowadzą najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach, a więc: Robert Oleś (Składanie tekstów/Typografia książek), Piotr Sierżęga (Siatki w typografii), Filip Modrzejewski (Język: poradnik użytkownika), Stefan Szczypka (Typografia gazet), Adam Twardoch (Technologia typografii), Ewa Satalecka (Typografia w czasie i przestrzeni), Robert Chwałowski (Nomenklatura typograficzna). Część II AKT-u skoncentrowana na projektowaniu krojów i fontów odbywa się w semestrze wiosennym, czyli od marca do czerwca. Trzon kursu oparty jest na podziale procesu projektowego na trzy etapy: Część teoretyczną, mającą pokazać zależność pomiędzy procesem projektowym a medium użytym do projektowania. Część praktyczną, polegającą na zaprojektowaniu kroju pisma. Część technologiczną, polegającą na przełożeniu kroju pisma na font, czyli wersję komputerową. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas nauki będą bardzo przydatne nie tylko przy projektowaniu samego kroju, ale także we wszystkich działaniach typograficznych, takich jak dobór krojów pisma do konkretnego projektu graficznego czy projektowanie logotypu przy użyciu liter własnych lub już istniejących. Poszczególne części realizują najwybitniejsi w swoich dziedzinach specjaliści, a więc odpowiednio: Franciszek Otto, Łukasz Dziedzic i Adam Twardoch. Oprócz tego zajęcia uzupełniające prowadzą: Robert Oleś (Poprawność typograficzna fontów), Henryk Sakwerda (Kaligrafia) i Stefan Szczypka (Filozofia projektowania).

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wysokość czesnego

1950 zł- I semestr, 1000 zł - II semestr

Dodatkowe dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK, 2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego, świadectwo dojrzałości lub odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich, cv i list motywacyjny

Dodatkowe informacje

http://akt.edu.pl/