Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Humanistycznych

Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-05 08:00:00 do 2017-10-18 23:59:00

Limit miejsc

55

Język wykładowy

polski

Opis

Adres SEW: http://aula.home.pl/sew/

SEW ma długoletnią tradycję. Zostało założone w 2000 r. i jest powszechnie uważane za najlepszy i zarazem elitarny kurs tego rodzaju.
Ukończenie SEW otwiera drzwi kandydatom do pracy w wielu instytucjach kulturalnych, naukowych, internetowych, administracyjnych. Pozwala udoskonalić dotychczasowe umiejętności zawodowe i nauczyć się nowych, daje podstawy rozwoju osobistych zainteresowań humanistycznych.

Jako akademickie studium drugiego stopnia SEW przygotowuje osoby z wykształceniem wyższym do zawodu redaktora wydawniczego oraz do współpracy z wydawnictwami książkowymi i czasopismami, redakcjami, portalami, poligrafią.

Wykładowcami są znani profesorowie - specjaliści edytorstwa, redaktorzy, wydawcy, typografowie, pisarze, plastycy, twórcy dziedzin wykorzystujących literaturę (np. filmu), autorzy prac naukowych. Są to m.in. Anna Ajdukiewicz, Filip Bajon, Tomasz Chachulski, Robert Chwałowski, Tomasz Korpysz, Janusz Kukuła, Jan Kurpeta, Jacek Moskwa, Piotr Müldner-Nieckowski, Barbara Neubart, Jerzy Niemczuk, Radosław Pawelec, Janusz Zaorski.

Pod adresem http://frazeologia.pl/sew/ mieści się Serwis edukacyjny SEW, z którym Studentka / Student będzie mieć stały kontakt w czasie trwania Studium.

Zasady kwalifikacji

Adres i telefony:

UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych (Dziekanat, Podypl. Studium Edytorstwa Współczesnego)
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5,
tel. 22 561 89 91, tylko w dni powszednie.

Współrzędne GPS: 52°17'40.919"N, 20°57'31.968"E -albo- 52.29470°N, 20.95888°E

---------------

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys,
2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
3. Kserokopia dowodu osobistego (1,2 strona),
4. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kolejność postępowania:

Po zarejestrowaniu się i dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów Sekretarzowi Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego (SEW) następuje podpisanie umowy o warunkach płatności.

Po podpisaniu tej umowy należy wpłacić na podany w niej indywidualny numer konta bankowego:
do 25 września - I ratę czesnego (za I semestr 1450 zł).
do 15 lutego - II ratę czesnego (za II semestr 1480 zł, w tym opłata za świadectwo).

Proszę zapamiętać (zapisać) hasło użyte przy rejestracji. Będzie potrzebne do logowania się do naszych systemów.

Więcej informacji na stronie: http://frazeologia.pl/sew/

Miejsce ogłoszenia wyników

Przyjęci słuchacze będą powiadomieni drogą e-mailową.
W e-mailu otrzymają także hasło dostępu do serwisu http://frazeologia.pl/sew [Serwis SEW, czynny od 25 września].

Wysokość czesnego

1450 za jeden semestr.
Studia trwają dwa semestry.
Dodatkowo 30 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Adres http://frazeologia.pl/sew/ lub http://aula.home.pl/sew/ to adres strony, z której należy korzystać w czasie zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w SEW jest dostęp Słuchacza do Internetu (poczta elektroniczna z własnym adresem e-mailowym i przeglądarką stron WWW). W ten sposób utrzymywany jest kontakt z kierownictwem Studium między zjazdami, zwłaszcza w okresie wykonywania zadań domowych.

Po przyjęciu do SEW Studentka / Student może się kontaktować z serwisem SEW od 25 września. Otrzymuje indywidualne hasło.

Szczegóły programu, teksty podręcznikowe, lektury obowiązkowe, tabele, zestawienia i inne informacje, a także oprogramowanie zawarte na stronach SEW (http://frazeologia.pl/sew/) są chronione hasłem i innymi kodami dostępu oraz przeznaczone tylko dla osób przyjętych do Studium, które dokonały wymaganych opłat.

W czasie kursu Słuchacze tą drogą otrzymują materiały do ćwiczeń, instrukcje, wiadomości o zajęciach, a także informacje prywatne, kierowane do nich osobiście. Drukowane teksty do ćwiczeń są ścisłego zarachowania.

Większość ćwiczeń jest wykonywana w domu i są one konsultowane na zajęciach oraz między zjazdami za pomocą Internetu i poczty elektronicznej.

Wyniki ćwiczeń m.in. z HTML, małego i dużego zadania redaktorskiego, internetowych kolokwiów (testy) oraz egzaminu (test) składają się na ostateczną ocenę na świadectwie.

Listy obecności się nie sprawdza, ale opuszczanie zajęć jest wysoce niewskazane ze względu na niestandardowy charakter dydaktyki, intensywność kursu i duże wymagania w drugiej fazie nauki oraz na egzaminie. Żadne zajęcia nie są powtarzane.

Konieczne jest zarezerwowanie sobie czasu domowego na wykonanie ćwiczeń (począwszy od zajęć marcowych).