Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Humanistycznych

Podyplomowe Studium Logopedyczne

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata Prowadzący: dr Małgorzata Furgała

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-08 do 2017-11-30

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy Wydziale Nauk Humanistycznych rozpoczęło działalność Podyplomowe Studium Logopedyczne. Oferta Studium skierowana jest do absolwentów w s z y s t k i c h kierunków wyższych studiów magisterskich a szczególnie po kierunkach: filologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna oraz wyższych szkół medycznych i aktorskich, jak również członków zgromadzeń zakonnych, powołanych do pracy z dziećmi. Celem powołania Studium jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy (zapewniamy 90 godz. zajęć praktycznych). W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką i łatwy dostęp do literatury fachowej. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, tj. od soboty do niedzieli, średnio dwa razy w miesiącu. Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry), a po ukończeniu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przyjęcie kandydata poprzedza rozmowa kwalifikacyjna.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść zaświadczenie o stanie narządu słuchu i mowy oraz komplet dokumentów. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 16.00   na kampusie przy ul Dewajtis 5, w nowym budynku,  w sali 321 (poziom 0).

Wysokość czesnego

2 150,00 zł za jeden semestr. Studia trwają cztery semestry. Jest możliwość opłaty czesnego w ratach miesięcznych. Dodatkowo 30 zł za otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. UWAGA! NIE POBIERAMY OPŁAT REKRUTACYJNYCH.

Dodatkowe dokumenty

odpis dyplomu magisterskiego, zaświadczenie o stanie narządu słuchu audiogram), cv, list motywacyjny,kwestionariusz, 1 fotografia do kwestionariusza.