Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Humanistycznych

Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 do 2018-09-30

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe „Wiedza o teatrze” trwają trzy semestry (łącznie 410 godzin). Plan studiów został przygotowany na podstawie działającego już na UKSW Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Teatr”. Studia przeznaczone są dla osób, które zajmują się dydaktyką oraz animacją kultury. Przede wszystkim dla nauczycieli języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, animatorów kultury, organizatorów imprez wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, pracowników domów kultury i ośrodków edukacyjnych, katechetów, a także dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje i otrzymać wiedzę z zakresu teatru – teoretyczną, jak i praktyczną. Na studia przyjmowane będą osoby z dokumentami potwierdzającymi wyższe wykształcenie (licencjaci oraz magistrowie). Studia Podyplomowe „Wiedza o teatrze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są połączeniem programu kursu instruktora teatralnego z akademicką teatrologią prowadzoną na Wydziale Nauk Humanistycznych – dlatego w większości kadra rekrutowana jest właśnie z osób pracujących na specjalizacji teatrologicznej. Kontakt: Wydział Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. tel.22 561 89 91. e-mail k.pawlowska@uksw.edu.pl

Wysokość czesnego

2100 złotych za semestr

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy / wydrukowany z IRK/, odpis dyplomu, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia.