Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Prawa Kanonicznego

Sądownictwo i administracja w Kościele

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-01 10:00:00 do 2017-10-30 22:00:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), łącznie obejmują ok. 146 godzin wykładowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. W roku akademickim 2017/2018 przewiduje się następujące terminy zjazdów: październik: 21; listopad: 18; grudzień: 2, 16; styczeń: 13, 27; luty: 24; marzec: 10, 24; kwiecień: 7, 21; maj: 12, 26; czerwiec: 9. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany w drugiej połowie września. Zapisy na studia odbywają się od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, pokój nr 54, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11/12, email: prawokan@uksw.edu.pl. Studia mogą być zawieszone w danym roku z powodu małej liczby uczestników. Opłata za studia wynosi 2000 zł. za semestr (4000 zł. za rok). Wymagane dokumenty: • podanie z systemu IRK • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW www.wpk.uksw.edu.pl); • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa lub teologii); • 1 fotografia i kserokopia dowodu osobistego. • po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na studia oraz formularza z systemu IRK, słuchacze otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę na studia.