Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Prawa Kanonicznego

Sądownictwo i administracja w Kościele

Type of studies: postgraduate System of studies: part-time (extramural) Duration: Dwa semestry

   back
ZAREJESTRUJ SIĘ
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-07-09 10:00:00 to 2020-10-14 22:00:00

Language

polish

Description

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele. Studia trwają jeden rok (dwa semestry), łącznie obejmują ok. 146 godzin wykładowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. W roku akademickim 2020/2021 przewiduje się następujące terminy zjazdów: październik: 17; listopad: 7, 21; grudzień: 12; styczeń: 9, 23; luty: 27; marzec: 6, 20; kwiecień: 10, 24; maj: 15, 22; czerwiec: 12. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany w drugiej połowie września.Zapisy na studia odbywają się od 9 lipca 2020 roku do 2 października 2020 roku poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydtów. Studia mogą być zawieszone w danym roku z powodu małej liczby uczestników. Opłata za studia wynosi 2250 zł za semestr (4500 zł za rok). Limit miejsc w roku akademickim 2020/21 wynosi 25. Wymagane dokumenty: • podanie z systemu IRK rejestracja poprzez system IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) na studia podyplomowe; • 1 fotografia format legitymacyjny, tylko jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu; • po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK (przesyłamy skan formularza wraz ze skanem pozostałych dokumentów na adres mailowy: prawokan@uksw.edu.pl, oryginał dostarczamy podczas pierwszego zjazdu), słuchacze otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wnieść opłatę na studia.

the amount of tuition fee

2250 złotych za semestr. 4500 złotych za rok.