Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Trzy semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-01 06:00:00 do 2018-09-18 08:00:00

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW

 

Obsługa administracyjna:

mgr Monika Mazurkiewicz (urlop)

mgr Irmina Pasternacka

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt email: i.pasternacka@uksw.edu.pl

 

więcej informacji - www.pedagogika.uksw.edu.pl

Zasady kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Tyflopedagogika

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2018 r.

Termin rozpoczęcia rejestracji: 01.06.2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów osób zarejestrowanych –  04.06.2018 r.

Czas trwania studiów: trzy semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr:  1900 zł.


Uczestnik studiów podyplomowych opłaca studia za cały rok z góry lub w ratach comiesięcznych do 10 dnia miesiąca.

Przewidywana liczba słuchaczy: 30 osób.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 3490)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Procedura rekrutacji: Internetowa Rejestracja Kandydatów (https://podyplomowe.uksw.edu.pl (01.06.2018 r.), a w dalszej kolejności: Dostarczenie wymaganych dokumentów (złożenie do dnia 18.09.2018 r.) t.j.: 1) Kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK 2) Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) 3) Jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) - tylko w przypadku nie wgrania do systemu IRK 6) Udokumentowane kwalifikacje nauczycielskie: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na specjalności nauczycielskiej lub kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, kurs kwalifikacyjny lub kursu pedagogicznego nadającego kwalifikacje nauczycielskie (dyplom; świadectwo ukończenia kursu). 7) W przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu) Komplet dokumentów należy składać osobiście. Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW budynek nr 15, pokój 1506 mgr Irmina Pasternacka ul. Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa tel. 022 56 99 672