Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Studiów nad Rodziną

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-07 do 2020-10-31

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych. CELEM STUDIÓW jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach. STUDIA TRWAJĄ 4 SEMESTRY i obejmują 340 godzin zajęć dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas comiesięcznych spotkań studyjnych we środy i czwartki. We środy zajęcia zaplanowane są w godz. 9.45 – 18.15, w czwartki w godz. 8.00-16.30 (z przerwą w godz. 13.00 – 15.00 w czasie której jest możliwość odprawienia Mszy Świętej, spożycia posiłku, konsultacji w ramach seminariów dyplomowych).

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), - jedno zdjęcie w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), - zgoda przełożonego na podjęcie studiów. Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215, 01-938 Warszawa

Wysokość czesnego

2000,00 zł/rok (jednorazowo lub w 2 ratach-semestralnych). Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów