Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Etyki

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 1,5 roku Prowadzący: -

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-06 06:00:00 do 2017-11-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe są przeznaczone dla nauczycieli, osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest umożliwienie uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów podyplomowych rozłożony został na 3 semestry. Studenci będą mogli zapoznać się z historią oraz współczesnymi założeniami doktryn etycznych, zagadnieniami bioetyki, metaetyki, filozofii społecznej, antropologii filozoficznej a także wychowania moralnego.

Zasady kwalifikacji

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Etyki należy zarejestrować się oraz złożyć w dziekanacie (p.53) n/w dokumenty: Podanie wydrukowane z systemu; kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu); dwa zdjęcia; odpis i kserokopia dyplomu. Dokumenty przyjmowane są od dnia od dnia 12 czerwca 2017 r. Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00 (pokój53).

Wysokość czesnego

900 zł/semestr