Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry Prowadzący: Wydział Teologiczny UKSW

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 06:00:00 do 2018-10-30 23:59:00

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia nadają dodatkowe kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach. Adresowany jest do nauczycieli przedszkola, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolu. Plan studiów: Pismo Święte- Stary i Nowy Testament - 30 godz Teologia dogmatyczna - 30 godz Teologia moralna - 30 godz Liturgika fundamentalna - 15 godz Rok liturgiczny - 15 godz Katechetyka fundamentalna - 30 godz Dydaktyka katechetyczna przedszkola - 30 godz

Zasady kwalifikacji

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej należy: zarejestrować się internetowo na stronie podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożyć w dziekanacie /tel. 22 561 88 75/ (pok.53) n/w dokumenty: · Podanie wydrukowane z systemu · Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu) · Dwa zdjęcia · · Odpis i kserokopia dyplomu magisterskiego Dokumenty przyjmowane są do dnia 20 września 2017 r. w SEKRETARIACIE Wydziału (p.53) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -13.00 ul. Dewajtis 5, Warszawa e-mail wtz@uksw.edu.pl

Wysokość czesnego

1900/rok

Dodatkowe dokumenty

Opinia proboszcza

Dodatkowe informacje

Opłata za studia w roku 2016/17 - 950zł/semestr