Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Mariologii

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 06:00:00 do 2017-11-15 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dokumentem, który przewiduje możliwość specjalizacji z mariologii w ramach studiów teologicznych jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Sapientia Christiana (15 kwietnia 1979), która w Dodatku II do art. 64 «Ordinationum», nr 12 [AAS 71(1979) 520] mówi o możliwości uzyskiwania licencjatu i doktoratu z teologii ze specjalizacją z mariologii na Wydziałach Teologicznych, tam gdzie istnieje sekcja specjalizacji z mariologii. Wagę odpowiedniego przygotowania studentów teologii i kandydatów do kapłaństwa w dziedzinie mariologii podkreśliła Kongregacja Wychowania Katolickiego w swoim Liście z dnia 25 marca 1988 roku, zatytułowanym Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej. List ten został skierowany do Wydziałów Teologicznych, Seminariów i Ośrodków Studiów Kościelnych. W tym dokumencie Kongregacja przypomina, że wykład mariologii powinien stanowić integralną część wykładu teologii, a wykładowcy mariologii powinni zdobyć odpowiednie przygotowanie, czyli licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją z mariologii. W sposób najbardziej wyraźny o konieczności specjalistycznej formacji mariologicznej mówi Nota Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z dnia 8 grudnia 2001 roku, która precyzuje, że mariologii powinni nauczać wykładowcy odpowiednio przygotowani, posiadający minimum licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją w mariologii (w zakresie mariologii). Odpowiadając na te wskazania Stolicy Świętej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął w roku akademickim 2010/2011 prowadzenie studiów podyplomowych z mariologii. Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Są to dwuletnie studia podyplomowe /4 semestry/. W ramach studiów odbędzie się 288 godzin zajęć dydaktycznych.

Wysokość czesnego

1600 zł/rok - studia podyplomowe 2 300 zł/rok - studia predoktoranckie (dyplom magistra teologii)

Dodatkowe informacje

Celem studiów mariologicznych jest: - przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla Seminariów i innych Wyższych Uczelni - pogłębienie wiedzy mariologicznej - przygotowanie mariologiczne liderów ( moderatorów, animatorów a także członków ruchów i stowarzyszeń maryjnych) - przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców zakonnych - pogłebienie wiedzy i duchowości maryjnej Miejsce zajęć dydaktycznych - Wykłady naukowe odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl Czas trwania - studia trwają 4 semestry i obejmują 72 godziny wykładowe w semestrze ( razem 288 godzin)