Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-06 06:00:00 do 2017-10-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest kształcenie osób pragnących pracować w mass mediach. Ich bogactwo i różnorodność wymagają stałego podwyższania kwalifikacji ogólnych, jak i specjalizowania się w określonych rodzajach. Zróżnicowany rynek środków społecznego przekazu, na który składają się media ogólnokrajowe, regionalne, lokalne, środowiskowe; publiczne i prywatne, komercyjne i społeczne, tradycyjne i nowe, czyli prasa, radio, telewizja, media internetowe wymagają coraz większego profesjonalnego przygotowania do pracy dziennikarskiej; zmienność rynku pracy determinuje konieczność elastyczności i wszechstronnych umiejętności. Podyplomowe Studia Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są więc przeznaczone dla kandydatów na dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz internetowych, a także pracowników agencji informacyjnych. Warto podkreślić, że tradycja studiów dziennikarskich na UKSW ma już 20 lat, a wśród wykładowców są doświadczeni dziennikarze ze wszystkich rodzajów mediów. Czas trwania Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa wynosi dwa semestry ( razem: 220 godzin zajęć dydaktycznych, 110 godzin wykładów i 110 godzin ćwiczeń oraz praktycznych zajęć warsztatowych ). Podyplomowe Studia Dziennikarstwa zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych, nie mniejszej niż 20 osób Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie kolokwiów oraz przygotowanie pracy pisemnej z zaproponowanych czterech dziedzin.